Sinh sống tại nước ngoài vẫn quay về Việt Nam học nghề thẩm mỹ

Với khát khao cháy bỏng, mong muốn trở thành người đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp tại Lào, chị Trần Thị Hòa, quê gốc Việt Trì, Phú Thọ, sinh…